Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες αντικατάστασης τμήματος της αποχέτευσης, στο Β παιδικό σταθμό Νέας Ιωνίας

Βόλος: 21/7/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 9625/ΔΕ1600

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Εργασίες αντικατάστασης τμήματος της αποχέτευσης, στο Β παιδικό σταθμό Νέας Ιωνίας».

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη, το Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ