Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες αποκατάστασης βλάβης συστήματος εξαερισμού κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας για τις ανάγκες της Δ/νσης.

Βόλος : 7/6/2017
Αριθμ. Πρωτ.6734/1079

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες αποκατάστασης βλάβης συστήματος εξαερισμού κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας για τις ανάγκες της Δ/νσης.

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εργασίες αποκατάστασης βλάβης συστήματος εξαερισμού στο κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ