Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες εκφόρτωσης με μίσθωση γερανοφόρου τεσσάρων φορτίων μεγασάκων με άμμο δύο ημερών στο γήπεδο Νεάπολης

Βόλος 25/7/2017
Αριθμ. Πρωτ.9740/1541

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες εκφόρτωσης με μίσθωση γερανοφόρου τεσσάρων φορτίων μεγασάκων με άμμο δύο ημερών στο γήπεδο Νεάπολης

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος εργασιών εκφόρτωσης με μίσθωση γερανοφόρου τεσσάρων φορτίων μεγασάκων με άμμο δύο ημερών στο γήπεδο Νεάπολης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ