Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες ελαιοχρωματισμού στα αποδυτήρια του γηπέδου Νεάπολης

Βόλος 21/7/2017
Αριθμ. Πρωτ.9621/1525

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες ελαιοχρωματισμού στα αποδυτήρια του γηπέδου Νεάπολης

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος για εργασίες ελαιοχρωματισμού στα αποδυτήρια του γηπέδου Νεάπολης . Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράςΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ