Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες επισκευής καυστήρων φυσικού αερίου στα κολυμβητήρια Νέας Ιωνίας και Βόλου

Βόλος : 7/6/2017
Αριθμ. Πρωτ.6751/ΔΑ 1087

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες επισκευής καυστήρων φυσικού αερίου στα κολυμβητήρια Νέας Ιωνίας και Βόλου

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες επισκευής καυστήρων φυσικού αερίου στα κολυμβητήρια Βόλου-Ν. Ιωνίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ