Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες επισκευής και τοποθέτησης θυρών(πόρτες) στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου

Βόλος : 8/6/2017
Αριθμ. Πρωτ. 6846/1110

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες επισκευής και τοποθέτησης θυρών(πόρτες) στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εργασίες επισκευής και τοποθέτησης θυρών(πόρτες) στο ΕΑΚ για τις ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ