Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους παιδικούς σταθμούς Νεφέλη, Αρίων και εργασίες επισκευής κεραμοσκεπής και μόνωσης στον παιδικό σταθμό Αγριάς.

Βόλος: 21/7/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 9624/ΔΕ1599

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους παιδικούς σταθμούς Νεφέλη, Αρίων και εργασίες επισκευής κεραμοσκεπής και μόνωσης στον παιδικό σταθμό Αγριάς».

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη, το Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ