Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες επισκευής – συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων και υλικών του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας.

Βόλος 21/7/2017
Αριθμ. Πρωτ. 9616/1523

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες επισκευής – συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων και υλικών του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας.

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος για εργασίες επισκευής –συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων και υλικών του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ