Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηχητική & φωτιστική κάλυψη

Βόλος : 23/5/2017
Αριθμ. Πρωτ.5985/957

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηχητική & φωτιστική κάλυψη

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο ηχητική & φωτιστική κάλυψη για το 3ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Δημοτικών Σχολείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ