Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ελεκτή στεγανότητας βαλβίδας φυσικού αερίου

Βόλος : 30/6/2017
Αριθμ. Πρωτ. 8483/1357

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ελεκτή στεγανότητας βαλβίδας φυσικού αερίου

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει προμήθεια ελεκτή στεγανότητας βαλβίδας φυσικού αερίου DUΝG-S(VPS501) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ