Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εργαλείων για ανακατασκευή των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων των θυρών περίφραξης του σταδίου Νεάπολης

Βόλος : 20/6/2017
Αριθμ. Πρωτ.7553 /1297

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εργαλείων για ανακατασκευή των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων των θυρών περίφραξης του σταδίου Νεάπολης

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εργαλείων για ανακατασκευή των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων των θυρών περίφραξης του σταδίου Νεάπολης
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ