Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καινούργιου γαλβανισμένου συλλέκτη νερού

Βόλος : 5/5/2017
Αριθμ. Πρωτ5221/827

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καινούργιου γαλβανισμένου συλλέκτη νερού
Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο προμήθεια ιδιοκατασκευής καινούργιου γαλβανισμένου συλλέκτη νερού στο κολυμβητήριο Βόλου για τις ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ