Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πενήντα (50) ελαστικών παρεμβυσμάτων εναλλακτών θερμότητας

Βόλος :5/5/2017
Αριθμ. Πρωτ5220/826

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πενήντα (50) ελαστικών παρεμβυσμάτων εναλλακτών θερμότητας

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο προμήθεια πενήντα (50) ελαστικών παρεμβυσμάτων εναλλακτών θερμότητας και εργασία αντικατάστασης-καθαρισμού-συμπλήρωση φύλλων τιτανίου για την λειτουργία θερμοκρασίας νερού στο κολυμβητήριο Βόλου για τις ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ