Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια βαλβίδας φυσικού αερίου στο κολυμβητήριο Βόλου.

Βόλος : 8/6/2017
Αριθμ. Πρωτ.6851/1113

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια βαλβίδας φυσικού αερίου στο κολυμβητήριο Βόλου.

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει προμήθεια βαλβίδας φυσικού αερίου DUWASS MVD 220/5 2’’ για τις ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ