Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών και επισκευές στο κολυμβητήριο Βόλου και ΕΑΚ

Βόλος 25/7/2017
Αριθμ. Πρωτ.9738/1555

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών και επισκευές στο κολυμβητήριο Βόλου και ΕΑΚ

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών και επισκευές στο κολυμβητήριο Βόλου και ΕΑΚ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ