Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για πλήρη αποκατάσταση υπαίθριων ηλεκτρολογικών πινάκων (πίλλαρ)παροχών στην κολυμβητική δεξαμενή 50m στο κολυμβητήριο Βόλου

Βόλος 12/7/2017
Αριθμ. Πρωτ.9177/1442

 

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για την πλήρη αποκατάσταση των υπαίθριων ηλεκτρολογικών πινάκων (πίλλαρ)παροχών στην κολυμβητική δεξαμενή 50m στο κολυμβητήριο Βόλου.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ