Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για το έτος 2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Bόλος: 05/02/2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                 Αριθ.πρωτ: 1425
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24210 91194

  ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για το έτος 2018».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

       Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για το έτος 2018.
Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού,Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για το έτος 2018.
Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη υπ.αριθμ. 1/2018 Μελέτη ανάθεσης της υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για το έτος 2018,έως και την Τετάρτη 07/02/2018 και ώρα 12:00 π.μ στο γραφείο Προμηθειών (κτίριο Μεταξουργείου), 1ος όροφος,Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη.
Για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2421091196 και 24210 91194.

Η Προϊσταμένη
της Δ/νσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών

Σοφία Αποστολίδου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Αριθμός Μελέτης 1/2018

Νόμος 3850/10

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ