Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας Τεχνικού ασφαλείας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών (έτος 2019-2020).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  Βόλος: 01/03/2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:3077/ΠΡ859

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24210 91196 – 91194

 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας  Τεχνικού ασφαλείας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών (έτος 2019 – 2020).»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος  για κατάθεση προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας  Τεχνικού ασφαλείας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών ( έτος 2019-2020).

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας  Τεχνικού ασφαλείας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Έντυπο Δαπάνης για την ανάθεση παροχής  υπηρεσίας Τεχνικού ασφαλείας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών, έως και την Πέμπτη  07/03/2019 και ώρα 12:00 π.μ στο γραφείο Προμηθειών  (κτίριο Μεταξουργείου), 1ος όροφος, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη.

Για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα  τηλέφωνα 24210 91196 και 24210 91194.

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

 

Κρανιάς Πέτρος

 

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Έντυπο Δαπάνης

Νόμος 3850/10

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ