Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας Τεχνικού ασφαλείας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για το χρονικό διάστημα απο την υπογραφή της σύμβασης και για το έτος 2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          Bόλος: 05/02/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                  Αριθ.πρωτ: 1424

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24210 91194

 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας  Τεχνικού ασφαλείας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για το έτος 2018».

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

      Πρόσκληση  ενδιαφέροντος  για κατάθεση προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας  Τεχνικού ασφαλείας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για το έτος 2018.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας  Τεχνικού ασφαλείας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για το έτος 2018.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη υπ.αριθμ. 1/2018 Μελέτη ανάθεσης Τεχνικού ασφαλείας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για το έτος 2018, έως και την Τετάρτη 07/02/2018 και ώρα 12:00 π.μ στο γραφείο Προμηθειών  (κτίριο Μεταξουργείου), 1ος όροφος, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη.

Για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα  τηλέφωνα 24210 91196 και 24210 91194.

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Αριθμός Μελέτης 1/2018

Νόμος 3850/10

Η Προϊσταμένη

της Δ/νσης Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών


Σοφία Αποστολίδου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ