Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και υλικών αναβάθμισης για τις ανάγκες σύνδεσης του Μεταξουργείου με το ΣΥΖΕΥΧΙΣ μέσω του τμήματος νέων τεχνολογιών του Δήμου Βόλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Βόλος : 6/6/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ. :7541/ΠΡ1273

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Α.Φ.Μ. : 997708467

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)

EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως

Πληροφορίες    : Γατής Αθανάσιος

Τηλέφωνο         : 2421091194 & 2421091196

Fax                   : 2421091196

Ε-mail              : promithies.doepap@gmail.com

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και υλικών αναβάθμισης» για τις ανάγκες σύνδεσης του Μεταξουργείου με το ΣΥΖΕΥΧΙΣ μέσω του τμήματος νέων τεχνολογιών του Δήμου Βόλου. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Πληροφορίες Δαπάνης, Πρόσθετα στοιχεία Δαπάνης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Δαπάνης και το Πρότυπο Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

& ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

 

               ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ                                            ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ                           

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ


 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ