Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υδραυλικές εργασίες στα κολυμβητήρια Βόλου & Νέας Ιωνίας

Βόλος : 8/6/2017
Αριθμ. Πρωτ.6849/1112

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υδραυλικές εργασίες στα κολυμβητήρια Βόλου & Νέας Ιωνίας

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εργασίες υδραυλικών στο κολυμβητήριο Βόλου «Ιάσων Ζηργάνος» & Νέας Ιωνίας «Βασίλης Πολύμερος» τις ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ