Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους παιδικούς σταθμούς Αφροδίτη, Νέας Αγχιάλου και εργασίες αντιμετώπισης υγρασίας στην εσωτερική τοιχοποιία του παιδικού σταθμού Αγριάς».

Βόλος: 01/12/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 15720/ΔΕ2315

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους παιδικούς σταθμούς Αφροδίτη, Νέας Αγχιάλου και εργασίες αντιμετώπισης υγρασίας στην εσωτερική τοιχοποιία του παιδικού σταθμού Αγριάς».

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ