Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Ετήσια ασφάλιση σχολικού οχήματος ΚΗΗ 2966, και 9θέσιου επιβατικού οχήματος ΚΗΙ 8452.

Βόλος: 18/09/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 14607/2919

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Ετήσια ασφάλιση σχολικού οχήματος ΚΗΗ 2966, και 9θέσιου επιβατικού οχήματος ΚΗΙ 8452 (ΦΕΚ Α 331, Ν. 489/76, άρθρο 6 παρ. 5, Π.Δ. 237/1986)».
Προσφορές γίνονται δεκτές, σε κλειστό φάκελο, από την Παρασκευή, 18/09/2020 έως την Τρίτη 22/09/2020, στις 14:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Προμηθειών, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, µε την ένδειξη «Ετήσια ασφάλιση σχολικού οχήματος ΚΗΗ 2966, και 9θέσιου επιβατικού οχήματος ΚΗΙ 8452 (ΦΕΚ Α 331, Ν. 489/76, άρθρο 6 παρ. 5, Π.Δ. 237/1986)», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091194.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο το Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ