Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και υλικών αναβάθμισης για τις ανάγκες όλων των Διευθύνσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Βόλος: 26/02/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.: 2453

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ

– ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24210 91196 – 91194

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

      Η διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και υλικών αναβάθμισης για τις ανάγκες όλων των Διευθύνσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου». Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Πληροφορίες Δαπάνης, Πρόσθετα στοιχεία Δαπάνης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Δαπάνης και το Πρότυπο Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

 

                 Η ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

          ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


                          ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ                                                  ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ                   

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ