Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια αυτόματου ηλεκτρονικού ελεγκτή καύσης αερίου για αποκατάσταση βλάβης που παρουσιάστηκε στο καυστήρα του βρεφονηπιακού σταθμού Νεφέλη.

Βόλος: 05/05/2022

Αρ. Πρωτ.: 5262/872

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια αυτόματου ηλεκτρονικού ελεγκτή καύσης αερίου για αποκατάσταση βλάβης που παρουσιάστηκε στο καυστήρα του βρεφονηπιακού σταθμού Νεφέλη, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (υπ. αρ. 9102/09-03-2022, Τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου».

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε ηλεκτρονικά στο ekpaideusi@doepap.gr είτε σε κλειστό φάκελο, από την Παρασκευή 06/05/2022 έως την Τρίτη 10/05/2022, στις 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Προμηθειών, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, µε την ένδειξη «Προμήθεια αυτόματου ηλεκτρονικού ελεγκτή καύσης αερίου για αποκατάσταση βλάβης που παρουσιάστηκε στο καυστήρα του βρεφονηπιακού σταθμού Νεφέλη» στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091194.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο www.doepap.gr το Τεκμηριωμένο – Πρωτογενές  Αίτημα Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ