Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών – εξαρτημάτων και η εκτέλεση γενικών υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του ανελκυστήρα στο Β ΚΔΑΠ Βόλου».

Βόλος: 14/12/2020

Αριθμ. Πρωτ.: 19927/4029

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών – εξαρτημάτων και η εκτέλεση γενικών υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του ανελκυστήρα στο Β ΚΔΑΠ Βόλου».

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε ηλεκτρονικά στο email ekpaideusidoepap@ gmail.com είτε σε κλειστό φάκελο, από την Τρίτη, 15/12/2020 έως την Πέμπτη 17/12/2020, στις 14:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Προμηθειών, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, µε την ένδειξη «Προμήθεια ανταλλακτικών – εξαρτημάτων και η εκτέλεση γενικών υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του ανελκυστήρα στο Β ΚΔΑΠ Βόλου», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091194.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο το Τεκμηριωμένο – Πρωτογενές  Αίτημα Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                           ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ                                                ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ