Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρησης σχολικού λεωφορείου ΚΗΗ 2966».

Βόλος: 09/07/2020

Αριθμ. Πρωτ.: 10394/ΓΠΡ2294

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρησης σχολικού λεωφορείου ΚΗΗ 2966». Προσφορές γίνονται δεκτές, σε κλειστό φάκελο, από την Πέμπτη, 09/07/2020 έως την Δευτέρα 13/07/2020, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Προμηθειών, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, µε την ένδειξη «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρησης σχολικού λεωφορείου ΚΗΗ 2966», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091194.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο το Τεκμηριωμένο – Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.                                                          ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ                                                               ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ