Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια – εκτύπωση 5.000 σετ, τριπλότυπου, μηχανογραφικού έντυπου 15Χ24εκ., με μονόχρωμη εκτύπωση για κάλυψη αναγκών του ταμείου της Διεύθυνσης».

Βόλος: 23/11/2018
Αριθμ. Πρωτ.:16300/ΔΕ2689
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια – εκτύπωση 5.000 σετ, τριπλότυπου, μηχανογραφικού έντυπου 15Χ24εκ., με μονόχρωμη εκτύπωση για κάλυψη αναγκών του ταμείου της Διεύθυνσης».

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ