Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, για το έτος 2019, με σκοπό την προώθηση των στοιχείων και την αντίστοιχη προμήθεια από το Δήμο Βόλου βάσει της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/12-12-2012, Τεύχος Α, για κάλυψη αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης».

Βόλος: 02/12/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 16503/ΔΕ3317

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, για το έτος 2019, με σκοπό την προώθηση των στοιχείων και την αντίστοιχη προμήθεια από το Δήμο Βόλου βάσει της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/12-12-2012, Τεύχος Α, για κάλυψη αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης».

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ