Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΜΑΠ για υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού.

Βόλος: 08/12/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 16188/2546

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού σύμφωνα με την K.Y.A. 43726, Αρ. Φυλ. 2208, 08-06-2019, Τεύχος Β΄, Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής, και την μερική τροποποίηση K.Y.A. 87669/2019, ΦΕΚ 4584/13-12-2019 τεύχος Β΄, Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA Α΄ και Β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής.

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε ηλεκτρονικά στο email ekpaideusidoepap@ gmail.com είτε σε κλειστό φάκελο, από την Τετάρτη 08/12/2021 έως την Τρίτη 14/12/2021, στις 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Προμηθειών, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, µε την ένδειξη «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού» στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091194.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο www.doepap.gr το Τεκμηριωμένο – Πρωτογενές  Αίτημα Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ