Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια πυροχρωμάτων και συναφών, για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του τμήματος Ζωγραφικής και Κεραμικής του Β ΚΔΑΠ Βόλου».

Βόλος: 09/07/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 10397/ΓΠΡ2295

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια πυροχρωμάτων και συναφών, για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του τμήματος Ζωγραφικής και Κεραμικής του Β ΚΔΑΠ Βόλου». Προσφορές γίνονται δεκτές, σε κλειστό φάκελο, από την Πέμπτη, 09/07/2020 έως την Δευτέρα 13/07/2020, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Προμηθειών, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, µε την ένδειξη «Προμήθεια πυροχρωμάτων και συναφών, για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του τμήματος Ζωγραφικής και Κεραμικής του Β ΚΔΑΠ Βόλου», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091194.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο το Τεκμηριωμένο – Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.                                                                                    ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ                                                                                             ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ