Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια σιτών και συναφών ειδών για την τοποθέτηση τους σε 12 παράθυρα του βρεφονηπιακού σταθμού Αλκυόνη.

Βόλος: 17/07/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 10924/ΓΠΡ2390

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια σιτών και συναφών ειδών για την τοποθέτηση τους σε 12 παράθυρα του βρεφονηπιακού σταθμού Αλκυόνη».
Προσφορές γίνονται δεκτές, σε κλειστό φάκελο, από την Παρασκευή, 17/07/2020 έως την Τρίτη 21/07/2020, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Προμηθειών, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, µε την ένδειξη «Προμήθεια σιτών και συναφών ειδών για Αλκυόνη», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091194.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο το Τεκμηριωμένο – Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.                               Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                              ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ                                                                         ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ