Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Τεχνικός έλεγχος του 9θέσιου επιβατικού οχήματος, 16 ίππων, 2.351 κυβικών, ΚΗΙ 8452 της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Βόλος: 17/12/2020

Αριθμ. Πρωτ.: 20173/ΔΕ6769

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Τεχνικός έλεγχος του 9θέσιου επιβατικού οχήματος, 16 ίππων, 2.351 κυβικών, ΚΗΙ 8452 της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης».

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε ηλεκτρονικά στο email ekpaideusidoepap@ gmail.com είτε σε κλειστό φάκελο, από την Πέμπτη, 17/12/2020 έως την Δευτέρα 21/12/2020, στις 14:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Προμηθειών, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, µε την ένδειξη «Τεχνικός έλεγχος του 9θέσιου επιβατικού οχήματος ΚΗΙ 8452», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091194.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο το Τεκμηριωμένο – Πρωτογενές  Αίτημα Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                    Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.                                           ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ                                                                ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ