Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες ελέγχου και βεβαίωσης κάρτας ταχογράφου, σχολικών λεωφορείων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471 όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αρ. Πρ.: 16247/2046

Ημ. Πρ.: 01/12/2022

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσίες ελέγχου και βεβαίωσης κάρτας ταχογράφου, σχολικών λεωφορείων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471 όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία».

Προσφορές γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 02/12/2022 έως την Τετάρτη 07/12/2022, στις 15:00, είτε ηλεκτρονικά στο ekpaideusi@doepap.gr είτε σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, µε την ένδειξη «Υπηρεσίες ελέγχου και βεβαίωσης κάρτας ταχογράφου, σχολικών λεωφορείων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471 όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091196.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο www.doepap.gr το Τεκμηριωμένο – Πρωτογενές  Αίτημα Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ