Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες ελέγχου συστημάτων πυρόσβεσης βρεφονηπιακού σταθμού Αρίωνα.

Αρ. Πρ.: 16328/2052

Ημ. Πρ.: 02/12/2022

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσίες ελέγχου συστημάτων πυρόσβεσης (αντλιοστάσιο, δεξαμενή, ΗΖ, πίνακα πυρανίχνευσης, ανιχνευτές) βρεφονηπιακού σταθμού Αρίωνα (Παράρτημα Δ, ΕΝ-54-14/2018)».

Προσφορές γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 02/12/2022 έως την Τετάρτη 07/12/2022, στις 15:00, είτε ηλεκτρονικά στο ekpaideusi@doepap.gr είτε σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, µε την ένδειξη «Υπηρεσίες ελέγχου συστημάτων πυρόσβεσης (αντλιοστάσιο, δεξαμενή, ΗΖ, πίνακα πυρανίχνευσης, ανιχνευτές) βρεφονηπιακού σταθμού Αρίωνα», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091196.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο www.doepap.gr το Τεκμηριωμένο – Πρωτογενές  Αίτημα Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ