Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες – εργασίες αντικατάστασης μόνωσης δώματος στο βρεφονηπιακό σταθμό Αριάδνη, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου.

Βόλος: 09/05/2022

Αρ. Πρωτ.: 5326/876

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσίες – εργασίες αντικατάστασης μόνωσης δώματος στο βρεφονηπιακό σταθμό Αριάδνη, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου (υπ. αρ. 13801/03-03-2022, Τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)».

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε ηλεκτρονικά στο ekpaideusi@doepap.gr είτε σε κλειστό φάκελο, από την Τρίτη 10/05/2022 έως την Τρίτη 17/05/2022, στις 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Προμηθειών, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, µε την ένδειξη «Υπηρεσίες – εργασίες αντικατάστασης μόνωσης δώματος στο βρεφονηπιακό σταθμό Αριάδνη, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου (υπ. αρ. 13801/03-03-2022, Τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)» στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091194.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο www.doepap.gr το Τεκμηριωμένο – Πρωτογενές  Αίτημα Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αερχείο από εδώ.

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ