Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσίες – εργασίες τοποθέτησης συστήματος κατάσβεσης σε κουζίνα των βρεφονηπιακών σταθμών «Αθηνά», «Ήρα» και «Ωκεανίδες» σύμφωνα με τις αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας».

Βόλος: 17/10/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 13260/ΔΕ2468

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσίες – εργασίες τοποθέτησης συστήματος κατάσβεσης σε κουζίνα των βρεφονηπιακών σταθμών «Αθηνά», «Ήρα» και «Ωκεανίδες» σύμφωνα με τις αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας».

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ