Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσίες μηχανικού – σύνταξη φακέλου, σύνταξη – σχεδίαση μελέτης ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας βρεφονηπιακών σταθμών και επίβλεψη εφαρμογής των μελετών».

Βόλος: 18/11/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 15277/ΔΕ3011

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσίες μηχανικού – σύνταξη φακέλου, σύνταξη – σχεδίαση μελέτης ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας (μελέτες – σχέδια – τεχνικές περιγραφές) βρεφονηπιακών σταθμών «Νεφέλη», «Ορφέας» και «Αριάδνη», σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία ΠΔ 18/2019 και επίβλεψη εφαρμογής των μελετών».

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ