Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες συμπλήρωσης τεχνικού φακέλου του βρεφονηπιακού σταθμού Αρίονα για την ανανέωση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

Βόλος: 09/06/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 6302/1097

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσίες συμπλήρωσης τεχνικού φακέλου του βρεφονηπιακού σταθμού Αρίονα για την ανανέωση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ. αρ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ τ. Β΄1586) και το 71 Π.Δ., άρθρο 12».

Προσφ ορές γίνονται δεκτές είτε ηλεκτρονικά στο email ekpaideusidoepap@ gmail.com είτε σε κλειστό φάκελο, από τη Δευτέρα, 09/06/2021 έως την Τετάρτη 11/06/2021, στις 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Προμηθειών, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, µε την ένδειξη «Υπηρεσίες συμπλήρωσης τεχνικού φακέλου του βρεφονηπιακού σταθμού Αρίονα για την ανανέωση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ. αρ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ τ. Β΄1586) και το 71 Π.Δ., άρθρο 12» στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091194.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο το Τεκμηριωμένο – Πρωτογενές  Αίτημα Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ