Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού επανελέγχου του σχολικού λεωφορείου ΚΗΙ 8471».

Βόλος: 16/10/2020

Αριθμ. Πρωτ.: 16528/3222

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού επανελέγχου (ΦΕΚ 2129 04-08-2014) του σχολικού λεωφορείου ΚΗΙ 8471 (Αρ. Πρ. 15728/ΔΕ5493/06-10-2020 Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Αρ. Πρωτ. 70203/06-10-2020 Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων)».

Προσφορές γίνονται δεκτές, σε κλειστό φάκελο, από την Δευτέρα, 19/10/2020 έως την Τετάρτη 21/10/2020, στις 14:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Προμηθειών, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, µε την ένδειξη «Υπηρεσίες τεχνικού επανελέγχου (ΦΕΚ 2129 04-08-2014) του σχολικού λεωφορείου ΚΗΙ 8471», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091194.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο το Τεκμηριωμένο – Πρωτογενές  Αίτημα Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ