Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταφοράς από Αθήνα σε Βόλο και επιστροφή αθλητικού υλικού (μπασκέτες , ταμπλό, βάσεις ,προστατευτικά) για τις ανάγκες της Δ/νσης

Βόλος 30-10-2017
Αριθμ. Πρωτ. 1395 / 2417

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταφοράς από Αθήνα σε Βόλο και επιστροφή αθλητικού υλικού (μπασκέτες , ταμπλό, βάσεις ,προστατευτικά) για τις ανάγκες της Δ/νσης

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταφοράς από Αθήνα σε Βόλο και επιστροφή αθλητικού υλικού μπασκετών (ταμπλό, βάσεις ,προστατευτικά) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ