Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών, για κάλυψη αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Β΄ ΚΔΑΠ Βολου).

Βόλος: 17/08/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 12680/ΓΠΡ2660

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών, για κάλυψη αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης».
Προσφορές γίνονται δεκτές, σε κλειστό φάκελο, από την Δευτέρα, 17/08/2020 έως την Τετάρτη 19/08/2020, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Προμηθειών, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, µε την ένδειξη «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών, για κάλυψη αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091194.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο το Τεκμηριωμένο – Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.                                                Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                                  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ                                                                                             ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ