Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθεια υλικών για αντικατάσταση παλιάς περίφραξης στο Δημοτικό γήπεδο Πορταριάς

Βόλος 15/9/2017
Αριθμ. Πρωτ. 11638/1918

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθεια υλικών για αντικατάσταση παλιάς περίφραξης στο Δημοτικό γήπεδο Πορταριάς

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος προμήθεια υλικών για αντικατάσταση παλιάς περίφραξης στο Δημοτικό γήπεδο Πορταριάς για τις ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ