Κυριακή, 28 Μαΐου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας άμμου (0-2) ποταμίσιας κοσκινισμένης, πλυμένη τρείς(3) φορές ποσότητας 69m3 κυβικών για την συντήρηση του χλοοτάπητα των γηπέδων ΕΑΚ Βόλου, Νεάπολης, Πορταριάς.

Βόλος 10/12/2019
Αριθμ. Πρωτ. 17408/ΔΑ 2811

 

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος προμήθειας άμμου (0-2) ποταμίσια κοσκινισμένη, πλυμένη 3 φορές ποσότητας 69m3 κυβικών για την συντήρηση του χλοοτάπητα των γηπέδων ΕΑΚ Βόλου, Νεάπολης, Πορταριάς.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ