Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας χρώματος διαγράμμισης γηπέδου ποδοσφαίρου για το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Βόλος: 23/6/2020
Αρ. Πρωτ: 9216/ΠΡ 2154

 

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση προμήθειας χρώματος διαγράμμισης γηπέδου ποδοσφαίρου για το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο το Τεκμηριωμένο Αίτημα με Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Δαπάνης και το πρότυπο έγγραφο προσφοράς . τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.
Καλείστε να μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά έως την Παρασκευή 26/6/2020 στις 12:00 μ.μ. σε: α) κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως ή β) στο email μας : promithies.doepap@gmail.com

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών
Πέτρος Κρανιάς

Κατεβάστε το τεκμηριωμένο αίτημα και το πρότυπο έντυπο προσφοράς

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ