Κυριακή, 28 Μαΐου 2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας δυο (2) λιπασματοδιανομέων για την λίπανση των γηπέδων ποδοσφαίρου ΕΑΚ και Νεάπολης

Βόλος 17/12/2019
Αριθμ. Πρωτ. 18073/ΔΑ 2927

 

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος προμήθειας δυο (2) λιπασματοδιανομέων για την λίπανση των γηπέδων ποδοσφαίρου ΕΑΚ και Νεάπολης
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ