Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ενεργού οξυγόνου σε υγρή μορφή και τεστ kit για απολύμανση της ανοιχτής κολυμβητικής δεξαμενής 50m του κολυμβητηρίου Βόλου

Βόλος 23/10/2017
Αριθμ. Πρωτ. 13647/2354

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ενεργού οξυγόνου σε υγρή μορφή και τεστ kit για απολύμανση της ανοιχτής κολυμβητικής δεξαμενής 50m του κολυμβητηρίου Βόλου

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος προμήθειας ενεργού οξυγόνου σε υγρή μορφή και τεστ kit για απολύμανση της ανοιχτής κολυμβητικής δεξαμενής 50m του κολυμβητηρίου Βόλου.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς EΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ