Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού στο συγκρότημα των boilers ζεστού νερού χρήσης για το κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας 

Βόλος 29/5/2018
Αριθμ. Πρωτ. 6698/ΔΑ 952

 

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού μετά από έκτακτη βλάβη στο συγκρότημα των boilers ζεστού νερού χρήσης για το κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας .
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ