Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας καινούργιου γαλβανισμένου χαλύβδινου φίλτρου νερού DN300mm

Βόλος 03/7/2017
Αριθμ. Πρωτ. 8680/1374

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας καινούργιου γαλβανισμένου χαλύβδινου φίλτρου νερού DN300mm

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος προμήθειας καινούργιου γαλβανισμένου χαλύβδινου φίλτρου νερού DN300mm για τις ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ