Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας σε δίχτυα βόλεϊ, δίχτυα εστιών υδατοσφαίρισης αντένα βόλεϊ, ταμπελάκια ένδειξης φάουλ.

Βόλος 23/11/2018
Αριθμ. Πρωτ.16340/2395

 

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος προμήθειας σε δίχτυα βόλεϊ, δίχτυα εστιών υδατοσφαίρισης αντένα βόλεϊ, ταμπελάκια ένδειξης φάουλ.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κατεβάσουν από το σχετικό σύνδεσμο την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη, τον Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης και το Πρότυπο Προσφοράς τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα αρχείο pdf.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το πρότυπο προσφοράς ΕΔΩ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ